Skip to main content

Objektif Pusat Sukan Universiti

  • Memberi pendidikan sukan kepada staf dan pelajar
  • Melaksanakan promosi sukan di kalangan staf dan pelajar
  • Menyediakan kemudahan sukan mengikut spesifikasi Persatuan Sukan Kebangsaan

Objektif Kualiti Pusat Sukan Universiti

  • Melahirkan 30% warga universiti yang sihat, cergas dan menonjolkan potensi diri yang tertinggi di dalam bidang sukan
  • Mensasarkan 70% kehadiran peserta di dalam setiap program yang dilaksanakan
  • Memastikan kepuasan pelanggan pada tahap 70% terhadap sewaan dan tempahan fasiliti sukan